Via webinars en een zomeruniversiteit in Besançon (augustus 2021); scholing over de geschiedenis van migratie, van de oudheid tot het heden en over migratieroutes, dwangarbeid en slavernij naar en in Europa.

Zodra het technisch-wetenschappelijk comité is opgericht en de website en sociale media zijn ingericht, zal de eerste activiteit betrekking hebben op de opleiding van de uitvoerders (behorende tot de partners) die de onderzoeken per land zullen coördineren. Dat zal worden voorafgegaan door het verzamelen van gegevens via het afnemen van een vragenlijst in alle partnerlanden, bij “autochtone” burgers en bij onderdanen van derde landen, om de belangrijkste meningen en vooroordelen over het thema ‘integratie van immigranten’ te verkennen.
Een 50 uur durende transnationale training in de vorm van webinars, met lokale verdiepingsgroepen over de geschiedenis en het recht van migratie in en naar Europa tussen de 19e en 21e eeuw. Tijdens deze training wordt onderzocht of en hoe situaties van intolerantie en conflict zich positief hebben ontwikkeld, zodat er sprake is van de echte integratie van migranten in hun nieuwe landen en van hun bijdrage aan de oplossing van lokale sociaaleconomische crises.


Periode: 05/04/2021 – 28/05/2021

Directe deelnemers: 25