Analyse van de resultaten in het partnernetwerk. Debatten en presentaties van de resultaten in workshops waarin voorstellen worden verzameld over de resultaten van het project en voor de aanbevelingen ervan.

De experts die het project hebben bedacht en gepromoot, afkomstig van universiteiten, studiecentra , archieven, non-profitorganisaties uit het maatschappelijk middenveld en gemeentes, zullen (op een webinarplatform) de resultaten van de onderzoeken in de partnerlanden en het daaruit voortvloeiende rapport analyseren om inzicht te krijgen in de haalbaarheid en duurzaamheid van de meest gedeelde en belangrijkste voorstellen die zijn ontvangen en die door een ruime meerderheid van gediscrimineerde groepen naar voren zijn gebracht.

De experts die de enquête en de analyse ervan coördineren, zullen aan het Technisch-Wetenschappelijk Comité een eerste ontwerpvoorstel voorleggen voor aanbevelingen van best practices voor Europese besluitvormers, uitgewerkt in termen van innovaties op het gebied van regelgeving die alle vormen van stigmatisering van immigranten ontmoedigen en veroordelen, en voor nieuwe diensten voor informatie en begeleiding, maar ook voor sociale bijstand en economische ondersteuning – om hun echte integratie te bevorderen.

Periode: 02/08/2021 – 01/10/2021

Via Besançon online en tijdens de zomeruniversiteit in augustus 2021.
deelnemers: 25