Europees project Sliding Doors

Het doel van dit project is om de integratieprocessen van migranten te analyseren vanuit een breed sociaal-historisch perspectief. Het project richt zich op het begrijpen van deze processen door academisch werk en het maatschappelijk middenveld te combineren en door inwoners van negen Europese landen te betrekken. Dat moet aan het einde van het project leiden tot aanbevelingen aan de verschillende Europese instellingen.
Het project zal zeven onderdelen omvatten : 1) scholing, 2) enquêtes, 3) analyse van de resultaten, 4) debatten, 5) verspreiding van de resultaten, 6) conferentie, 7) Presentatie en implementatie van de resultaten. Voor de details kunt u de rubriek Activiteiten kalender.


Stuurcomité

Het stuurcomité komt op gezette tijden bijeen, minstens één keer per maand.


Wetenschappelijk Comité

Het Wetenschappelijk Comité is op 5 mei en 2 juni bijeengekomen.