De Universiteit van Florence is een van de belangrijkste Italiaanse universiteiten. Zij werkt samen met academische en onderzoeksinstituten van over de hele wereld, op wetenschappelijk en cultureel gebied. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft uitstekende resultaten behaald op het gebied van bescherming van mensenrechten, asiel- en Europees recht. Zowel op lokaal als op nationaal niveau. Daarbij zijn politieke besluitvormers en verschillende andere actoren betrokken. De faculteit streeft ernaar de problemen en vooroordelen van burgers jegens immigranten uit derde landen en het wantrouwen van veel EU-burgers jegens openbare instellingen en hun vermogen om effectief met het fenomeen migratie om te gaan, aan te pakken en op te lossen. De gehanteerde methoden lijken toepasbaar op het project Sliding doors; om een beter begrip van Europa te bevorderen, en om oplossingen te bieden voor het ondersteunen van inclusieve, innovatieve en reflectieve samenlevingen in een context van wereldwijde sociale transformatie.

De Universiteit van Florence zal, via de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en in samenwerking met de vereniging Altrodiritto, de taak hebben om het deel van de vragenlijsten voor te bereiden dat betrekking heeft op juridische aspecten en om het deel van de cursus over de geschiedenis van migratie te coördineren. Onze taak zal zijn om te analyseren hoe de regelgeving ten aanzien van migranten en asielzoekers in de loop der tijden is geëvolueerd. Zij zal deelnemen aan de analyse en presentatie van de enquêteresultaten en zal bijdragen aan het creëren van de inhoud van de fase die gericht is op het vergroten van het bewustzijn en het maatschappelijk engagement van de bevolking. Hij zal met zijn eigen vertegenwoordiger deelnemen aan de internationale conferentie waar aanbevelingen voor best practises zullen worden gepresenteerd, met de nadruk op expliciete regelgevingsvoorstellen. De universiteit en professor Santoro zullen het voorlichtingsbureau coördineren dat actief zal zijn in vier partnerlanden.