De Stichting Roberto Marini “Oltre il Secolo Breve” beheert de Roberto Marini archieven over hedendaagse geschiedenis en cultuur. Ze bieden een staalkaart van de naoorlogse geschiedenis en cultuur, met uitgebreide documentatie over de sociaaleconomische geschiedenis van Europa en andere continenten. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan migratie van en naar Italië en Europa. Onder de 10.000 boeken, 500 tijdschrifttitels, 8.500 paperbacks, 3.500 cd’s, 8.000 audiocassettes, 4.000 VHS, 13 filmspoelen en 30 krantentitels sinds 1945, is er een sectie (boeken, artikelen, foto’s, muziek en video’s) over migratie en haar relatie tot economie, werk, samenleving, stadsplanning en de rol van taal. De activiteiten van de Stichting, geregistreerd in het netwerk van Italiaanse bibliotheken, bestaan uit: 1) verbeteren van de toegankelijkheid van het materiaal door de inhoud te indexeren en te presenteren 2) het organiseren van concerten, conferenties en seminars.

De Stichting stelt de documenten over migratie in haar archieven ter beschikking aan alle projectdeelnemers. Enkele van haar leden (specialisten in Italiaanse en internationale migratieroutes, regelgevingsaspecten en het beheer van kleine organisaties gericht op de emancipatie van asielzoekers) zullen deelnemen aan de organisatie van de cursus over migratiegeschiedenis tussen de 19e en de 21e eeuw. Ze zal deelnemen aan de analyse van de resultaten van de onderzoeken per land, uitgevoerd door hun eigen operators, aan de presentatie van de onderzoeksresultaten, aan de productie van de tentoonstelling en de videoclip en aan de internationale conferentie. Het voorlichtingsbureau voor zowel autochtonen als migranten zal worden bemand door een deskundige op het gebied van de migratieregelgeving. De directeur van het archief zal deelnemen aan het symposium om daar de aanbevelingen voor beste praktijken te presenteren.