De Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) is een generalistische universiteit die in totaal bijna 34.000 studenten verwelkomt, tot aan het doctoraat. UAB speelt een leidende rol in wereldwijd wetenschappelijk onderzoek en zijn brede scala aan disciplines, zowel onderwijs als onderzoek, getuigt van zijn multidisciplinaire aanpak. UAB neemt een prominente plaats in op de internationale ranglijst van de meest prestigieuze en invloedrijke universiteiten vanwege de groeiende impact van haar onderzoek, de constante verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs, haar vermogen om internationaal talent aan te trekken en haar samenwerkingen met universiteiten over de hele wereld. De UAB zal deelnemen aan de projectactiviteiten door verenigingen te betrekken die op Catalaans grondgebied met migranten werken. De verspreiding van de resultaten zal worden gegarandeerd door de betrokkenheid van het regionaal bestuur, en van organisaties en politieke vertegenwoordigers die al samenwerken met UAB.

UAB zal, op basis van de vele en diverse ervaringen met de thema’s die door het project worden aangesneden deelnemen aan de ontwikkeling en voorbereiding van de vragenlijst voor de cursus over de geschiedenis van migratie. Het zal met name gericht zijn op de sociale aspecten die verband houden met barrières voor participatie en op de mogelijkheid om sociale groepen op te nemen, zoals jonge migranten en de meest gediscrimineerde buitenlandse burgers. Ook wordt onderzocht welke documenten migranten het meest gebruiken om met aankomstproblemen om te gaan. De universiteit zal deelnemen aan de presentatie van de onderzoeksresultaten en de inhoud ervan ontwikkelen om het bewustzijn en de maatschappelijke betrokkenheid van de bevolking te vergroten. Zij zal met haar eigen vertegenwoordiger deelnemen aan de internationale conferentie waar de uiteindelijke aanbevelingen zullen worden gepresenteerd, met als focus voorstellen van sociale aard.