Tijdens de laatste fase van het project zal een advies- en informatiebureau worden geactiveerd in vier van de landen die het project promoten. Met als doel concrete steun te bieden aan elke persoon, “kwetsbaar subject” of “zwakke groep”, die een gerechtvaardigd verzoek doet, maar vooral gericht op de nieuwe immigranten die door de organisaties in het partnerschap worden verwelkomd. Dit gebeurt met de steun van jongeren van het Europees Solidariteitskorps en in overeenstemming met de lokale besturen van de steden waarin ze gevestigd zullen zijn
Opening in Besançon en bij drie andere non-profit partners in evenveel landen die het project promoten, niet alleen van een loket voor advies en begeleiding (met verspreiding van het vademecum, gekoppeld aan de aanbevelingen en verbonden met de database van de site), maar ook met een ondersteuningsfunctie van psychologische aard en/of gericht op sociale huisvesting. De term “directe deelnemers” aan deze activiteit verwijst naar de leden van de non-profitorganisaties die de loketten zullen beheren.

Periode: 30/05/2022 – 02/09/2022

In Frankrijk, Italië, Hongarije en België (nader te bepalen).

Directe deelnemers: 25