De Foyer is opgericht in 1969. Het is actief op lokaal, regionaal en internationaal niveau en richt zich op sociale cohesie en participatie van mensen van allochtone afkomst. De Foyer ontwikkelt trainingssessies, instrumenten en lesmethoden om informatie te verspreiden en het bewustzijn van culturele diversiteit en democratie te vergroten, door te adviseren over meertalig onderwijs, taalanalyse en ondersteuning voor meertalige gezinnen, en door het promoten van sociaal-culturele activiteiten voor mannen en vaders en van activiteiten voor vrouwen van alle achtergronden en leeftijden in het Dar Al Amal Women’s Center. De Foyer ontwikkelt interculturele bemiddeling op het gebied van gezondheid en preventie door de methodiek van dialoogtafels te implementeren. In 2019 richtte het het Migratie Museum Migration op, een museum dat de migratiegeschiedenis in Brussel tot leven brengt door middel van verhalen en voorwerpen zie zijn verzameld door lokale immigranten.

De Foyer beheert het Migratiemuseum in het Brussels Gewest en stelt migratiemateriaal uit zijn archieven ter beschikking van alle deelnemers aan het project. De medewerkers zullen meewerken bij de organisatie van workshops en het verzamelen van interviews met burgers, migranten en bezoekers – in het bijzonder vrouwen – die al deelnemen aan de vele initiatieven van de Foyer. Het team van Foyer zal de resultaten van de onderzoeken analyseren en presenteren, een tentoonstelling en een aanverwante conferentie voorbereiden en met zijn eigen vertegenwoordiger deelnemen aan de internationale conferentie. De directeur van de Foyer zal de persconferentie in Brussel coördineren, waar aanbevelingen en best practices zullen worden gepresenteerd, met voorstellen voor regelgeving, opleidingsinstrumenten en economische prikkels die een grote maatschappelijke waarde hebben.