Interviews met immigranten en bezoekers van sites en musea die gewijd zijn aan migratie, met als doel best practices te identificeren.

De deelnemers aan de opleidingsfase, ondersteund door experts en personen uit verschillende sectoren, zullen burgers – voornamelijk immigranten, maar ook bezoekers van instellingen van en voor migranten en musea – ondervragen over ontwikkelingen in de thema’s en gebeurtenissen die worden bestudeerd. Maar ook over de resultaten van een eerste vragenlijst over de meest wijdverbreide vooroordelen, om mogelijke oplossingen te identificeren.

Kwantitatief en kwalitatief rapport over de kenmerken en ontwikkeling van, en visies op, stigmatisering en discriminatie van immigranten in Europa. Dit rapport moet de basis vormen voor het ontwikkelen van producten (technologisch innovatief, maar toegankelijk en wijdverspreid) die stigmatisering en discriminatie in het dagelijks leven bestrijden. Ook bevat het rapport aanbevelingen voor wet- en regelgeving en voorbeelden van goede economische maatregelen die discriminatie en stigmatisering ontmoedigen. En voor het opzetten van concrete diensten en servicepunten.

Periode: 31/05/2021 – 30/07/2021

Directe deelnemers in alle landen: 800