Entrevistes amb ciutadans immigrants i visitants de museus i de llocs dedicats a la migració per identificar bones pràctiques.

Les persones participants en la fase de formació (recolzades per experts i per figures del sector i a través de les associacions col·laboradores sense ànim de lucre) interrogaran als ciutadans, principalment immigrants, però també visitants de museus i de llocs dedicats a la migració.
Aquestes qüestions seran sobre l’evolució dels temes i esdeveniments estudiats, així com sobre els resultats del qüestionari preliminar en relació als prejudicis més estesos, per tal d’identificar possibles solucions.
Informe quantitatiu i qualitatiu sobre les característiques, evolució i perspectives de l’estigmatització i discriminació dels immigrants a Europa, posant les bases per: la creació de productes que els combatin en el sentiment comú i en la vida quotidiana (tecnològicament innovadors però fàcils i generalitzats); desenvolupar recomanacions reglamentàries i bones pràctiques econòmiques que les abatin; activació d’estructures / serveis concrets.

Període: 31.05.2021 – 30.07.2021

Participants directes en tots els països: 800