Difusió dels resultats a través de publicacions científiques internacionals, però també a través d’un lloc web, una exposició multimèdia itinerant, una presència activa a les xarxes socials i una aplicació per a telèfons intel·ligents;
La participació directa de les persones migrants i dels ciutadans menys actius / subrepresentats / marginats, que fomenta una perspectiva feminista i antiracista, es tradueix com a resultat que aprofundeix i difon els temes abordats per a una nova campanya de premsa que abasti tota la UE; la sensibilització i el compromís social de la població en el seu conjunt amb l’objectiu de superar l’estigma, les fonts de discriminació, la violència i també utilitzat per conveniència en temps de crisi.

Exposició: multimèdia, sobre els llocs i els protagonistes de les bones pràctiques d’integració implementades.
Videoclips: per dones migrants i voluntaris.
Aplicació per smartphones: tots, des del seu telèfon, “ensopegaran” amb el migrant que haurà de triar entre diferents “portes corredisses” (amb una guia geo-referenciada de llocs de la història de la migració).
Diaris participatius: amb l’opció de descarregar-los des de l’aplicació mòbil i modificables en temps real.

Període: 2022.01.10 – 2022.04.29
Tots els països socis.
Participants directes: 100