Projecte europeu Sliding Doors

L’objectiu d’aquest projecte és analitzar els processos d’integració de les persones migrants des d’una perspectiva històrico-social àmplia. Per tant, el projecte aborda aquests temes combinant el treball acadèmic, la societat civil i involucrant als habitants de 9 països europeus per poder oferir, a la fi del projecte, recomanacions a les diferents institucions europees. El projecte s’organitzarà en set components: 1) formació, 2) enquestes de camp, 3) anàlisi de resultats, 4) debat, 5) difusió de resultats, 6) col·loqui, 7) presentació i implementació dels resultats. Per veure els detalls, consulteu la secció Calendari d’activitats.


Comitè Directiu

El comitè directiu es reuneix regularment, al menys un cop a l’mes.


Comitè Científic 

El Comitè Científic es va reunir el 5 de maig i el 2 de juny.