Anàlisi dels resultats pel conjunt de col·laboradors. Debats i presentacions dels resultats en tallers que recolliran propostes sobre els resultats del projecte i sobre les seves recomanacions.
Els experts que van dissenyar i van impulsar el projecte, provinents d’universitats, de centres d’estudis, d’arxius, d’organitzacions sense ànim de lucre de la societat civil i municipals, analitzaran (en una plataforma webinar) els resultats de les enquestes territorials i el consegüent informe, per tal d’aprofundir en la viabilitat/sostenibilitat de les propostes més compartides i significatives rebudes pels ciutadans involucrats i expressades per una gran majoria de grups discriminats.

Els experts que coordinen l’enquesta i la seva anàlisi, presentaran al Comitè Tècnic-Científic un primer esborrany de recomanacions sobre bones pràctiques per als responsables de la presa de decisions a la Unió Europea. L’esborrany serà elaborat tant en termes d’innovacions reglamentàries que condemnin qualsevol forma d’estigmatització envers els immigrants, com de la proposta de nous serveis -d’informació, d’orientació, d’assistència social i/o de suport econòmic- per tal d’afavorir la seva integració real.

Període: 2021.08.02 – 2021.10.01
Des de Besançon en línia i durant la universitat d’estiu a l’agost de 2021.
Participants directes: 25