En la fase final del projecte, amb el suport dels joves del Cos Europeu de Solidaritat i d’acord amb les administracions locals de les ciutats seu, s’activarà una oficina de Consultoria i d’informació en quatre dels països promotors del projecte, per donar un suport concret a qualsevol persona, “subjecte fràgil” o “grup feble”, que faci una petició justificada, però sobretot dirigida a nous immigrants acollits per a les associacions col·laboradores.
Amb l’obertura a Besançon i a d’altres tres ciutats de diferents països, on es troben els col·laboradors sense ànim de lucre que promouen el projecte, no només seran oficines d’orientació, sinó també tindran ‘una funció de suport i / o d’habitatge social (a part de la distribució del vademècum vinculat a les recomanacions i connexió a la base de dades de el lloc). El terme “participants directes” en aquesta activitat es refereix als membres de les organitzacions sense ànim de lucre que administraran els punts d’informació, no als beneficiaris.

Període: 2022.05.30 – 2022.09.02
A França, Itàlia, Hongria i Bèlgica (per especificar)
Participants directes: 25