Els resultats de les enquestes seran presentats i discutits en el territori, “entre i per” els ciutadans: no a través de simples debats monopolitzats per professors i personalitats institucionals, sinó, a través de tallers reals (precedits de conferències de premsa a l’autoritat local de referència i amb la contribució decisiva del Cos Europeu de Solidaritat) per traduir les indicacions en resultats concrets, pràctics, compartits i àmpliament difosos.

Implementació en tots els països participants en el projecte d’una anàlisi, d’un debat i de l’aprofundiment dels resultats de les enquestes. Organitzat per associacions i centres d’investigació en temes migratoris, protecció de drets i assistència diària. Els ciutadans participants seran reunits i seleccionats per emetre opinions i propostes específiques sobre els objectius, les característiques i el contingut dels productes i recomanacions.

Període: 2021.04.10 – 2021.12.17
En tots els països.
Participants directes: 300