Amb la contribució dels eurodiputats ja implicats en el projecte, la presentació de les recomanacions durant les conferències de premsa celebrades a les tres ciutats seu de la Unió Europea i a Roma. A quatre països promotors, amb el suport de joves del Cos Europeu de Solidaritat, l’obertura d’oficines d’assessorament per brindar un suport concret a les persones immigrants.

Les Recomanacions de bones pràctiques, concebudes pels ciutadans i formalitzades per acadèmics i eurodiputats de la CTS, se centren en propostes de reforma reguladora a nivell de la UE i en eines de formació / incentius econòmics per donar suport als serveis d’acollida / assistència a ciutadans “fràgils” i contra l’estigmatització / discriminació d’immigrants. S’especifica que els coordinadors indicats són “participants directes”.

Difusió de recomanacions / models de bones pràctiques per a la integració d’immigrants, amb un vademècum sobre serveis en qüestió i una base de dades sobre el fenomen de la migració a Europa, que es pot implementar de forma contínua al lloc web, en quatre rodes de premsa realitzades com a grups de discussió amb els eurodiputats que donen suport al projecte a les capitals de Parlament Europeu (Estrasburg, Brussel·les, Luxemburg) i a Roma.

Període 2022.05.30 – 2022.09.30 Brussel·les, Estrasburg, Luxemburg, Roma.
Participants directes: 50