De resultaten van de enquêtes zullen worden gepresenteerd en besproken in partnerlanden, ‘tussen en door’ burgers: niet via eenvoudige debatten die worden gemonopoliseerd door professoren en vertegenwoordigers van instituties, maar via echte ‘fieldlabs’ (voorafgegaan door persconferenties met de plaatselijke autoriteit en met de beslissende bijdrage van het Europees Solidariteitskorps) waarin indicaties worden omgezet in concrete resultaten die praktisch zijn, gedeeld worden en op ruime schaal inzetbaar zijn.

Implementatie in alle landen die deelnemen aan het project van een workshop met debat en diepgaande analyse van de resultaten van de enquêtes, georganiseerd door verenigingen en onderzoekscentra die zich bezighouden met migratiekwesties, bescherming van rechten en dagelijkse hulp. De deelnemende burgers zullen worden benaderd en geselecteerd om “gerichte” adviezen en voorstellen uit te brengen over de doelstellingen, eigenschappen en inhoud van de producten en aanbevelingen.

Periode: 04/10/2021 – 17/12/2021

In alle landen.

Directe deelnemers: 300