Mahatma Gandhi Human Rights Organisation is een in Boedapest gevestigde humanitaire organisatie, opgericht in 1992. De organisatie is actief betrokken bij de strijd voor sociale inclusie. De visie van de oprichter, de heer Deen, is om te vechten voor de rechten van migranten en vluchtelingen, om racisme en discriminatie van buitenlanders te bestrijden en om sociale inclusie op alle maatschappelijke niveaus aan te moedigen. MGHRO houdt zich bezig met humanitaire en educatieve activiteiten via verschillende programma’s. De MGHRO faciliteert de dialoog tussen lokale gemeenschappen en immigranten-minderheden door middel van activiteiten als sport op scholen en workshops over integratie, tolerantie en racisme op middelbare scholen. Door dit te doen, wil de organisatie de perspectieven van kinderen verbreden en tolerantie ontwikkelen ten opzichte van mensen uit verschillende culturen. Ze is ook geïnteresseerd in sport, als meest effectieve manier om communicatieproblemen tussen landen te overwinnen.

Mahatma Gandhi Human Rights Organisation zal meewerken door workshops te organiseren en interviews te verzamelen met burgers en migranten die hun organisatie al bezoeken. Ze zal de resultaten analyseren en presenteren in een publiek debat over het thema ‘stigma en stereotypen van migranten, asielzoekers en vluchtelingen’. Bij het debat zullen voornamelijk Hongaren, politici, migranten en enkele leiders van internationale bedrijven worden betrokken om het bewustzijn te vergroten van het stigma en de stereotypen waarmee alle migranten worden geconfronteerd en om de inspanningen om migranten in de Hongaarse samenleving te integreren, te vergroten. Ze zal ook een tentoonstelling organiseren en een informatie- en adviesbureau voor de immigrantenbevolking in Hongarije organiseren. Ten slotte zal een vertegenwoordiger aanwezig zijn op de slotconferentie.