De vereniging Trentini nel Mondo werd in 1957 opgericht met als doel solidariteit te bevorderen en migranten uit Trentino en hun nakomelingen bij elkaar te brengen en te ondersteunen. Aanwezig in zesentwintig landen op vier continenten met meer dan tweehonderd clubs, die volledig worden beheerd door vrijwilligers, coördineert en ondersteunt de vereniging de activiteiten van de clubs, verstrekt beurzen en studiebeurzen aan emigranten in moeilijkheden, bevordert de kennis van de Italiaanse taal en cultuur in het buitenland , bewaart de herinnering aan de emigratie uit Trentino, neemt deel aan culturele initiatieven rond emigratie, bevordert ontmoetingen tussen Trentino-gemeenschappen in het buitenland en inwoners van emigratielanden, en stimuleert en faciliteert relaties tussen inwoners van Trentino in de wereld.

De vereniging zal bijdragen aan de uitvoering van het project door trainers aan te bieden die gespecialiseerd zijn in verenigingen van emigranten. De vereniging zal ook bijdragen aan het opstellen, verspreiden en analyseren van vragenlijsten in de landen waar de vereniging aanwezig is onder mensen uit Trentino of van Italiaanse afkomst in het algemeen, in het bijzonder in Duitsland (Berlijn en Ruhrgebied) en in Luxemburg. De vereniging zal ook papieren documenten, video’s en audio-interviews ter beschikking stellen, zowel als bronmateriaal als om bij te dragen aan nieuwe documenten die door het project worden geproduceerd. De vereniging zal ook een tentoonstelling organiseren over de resultaten van het project en de voorbereiding. Ook zal het de promotie en verspreiding ervan in Trentino, Duitsland en Luxemburg coördineren.