De afdeling Politieke- en Communicatiewetenschappen (PSPC) maakt deel uit van de Faculteit Geschiedenis, Internationale Betrekkingen, Politieke Wetenschappen en Communicatiewetenschappen, waarvan de leden betrokken zijn bij onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Binnen de afdeling zijn twee onderzoeksgroepen actief: het Onderzoekscentrum voor Identiteits- en Migratiestudies en de Werkgroep Actief Burgerschap. Beiden zijn betrokken bij onderzoeksprojecten en partnerschappen met verschillende organisaties (niet-gouvernementele organisaties, lokale en centrale overheden), evenals bij samenwerkingen met collega’s van de Universiteit van Oradea en andere partneruniversiteiten. Sinds 2007 publiceert de afdeling PSCS een tweejaarlijks online tijdschrift, The Journal of Identity and Migration Studies (JIMS), dat hoogwaardig academisch werk publiceert op het gebied van migratie en identiteit.

De rol van de afdeling zal zijn om actief deel te nemen aan alle fasen van het project en om te helpen oplossingen te vinden voor regionale uitdagingen. Voor de onderzoeksfase betreft het het verzamelen van verhalen over de stigmatisering van Roma tijdens hun onderwijsloopbaan, met bijzondere aandacht voor de studenten van de Universiteit van Oradea, en het uitvoeren van onderzoek naar Roma-verhalen over succesvolle integratie in Oradea. De verzamelde informatie zal worden verspreid om de studenten van de Universiteit van Oradea, maar ook het grote publiek, te voorzien van communicatiemiddelen om de stigmatisering van migranten en minderheden te bestrijden. Dit zal ook worden gebruikt om documenten te verzamelen (vragenlijsten over Roma-minderheden) om ze te publiceren op de COMXEN-website (Europees project in uitvoering)en in het JIMS-magazine, om een internationaal seminar in Oradea te organiseren, en om deel te nemen aan andere projectevenementen.

De deelnemers aan het project zijn Irina POP en Mariana BUDA.