MGHRO este o organizație umanitară cu sediul la Budapesta, fundată în anul 1992. Organizația participă activ în lupta pentru incluziune socială. Viziunea fondatorului, Sr. Deen, este lupta pentru drepturile migranților și refugiaților, combaterea rasismului și discriminarea împotriva străinilor și încurajarea incluziunii sociale în comunitate la toate nivelele. MGHRO participă la activități umanitare și educative prin intermediul diverselor programe. MGHRO facilitează dialogul între comunitățile locale și minoritățile imigrante prin intermediul activităților precum sportul în școli, ateliere despre integrare, toleranță și rasism în școli. Organizația vizează, de asemenea, lărgirea perspectivelor copiilor și dezvoltarea toleranței vis-a-vis de alte persoane din culturi diferite. Își manifestă interesul și pentru sport, forma cea mai eficace de a depăși dificultățile comunicării între națiuni.
Mahatma Gandhi Human Rights va colabora cu operatorii săi organizând ateliere, făcând interviuri care să îi implice și pe cetățenii și pe migranții care deja frecventează organizația. Ei vor analiza și vor prezenta rezultatele într-o dezbatere publică despre temele legate de stigmatizarea și stereotipurile migranților, a solicitanților de azil și a refugiaților. Dezbaterea va implica în principal unguri, politicieni, migranți și niște lideri din firme multinaționale, cu scopul de a crea o sensibilizare pe tema stigmatizării și a stereotipurilor cu care se confruntă toți migranții și creșterea eforturilor pentru integrarea migranților în țară. Totodată se va organiza o expoziție și un birou de informare și consultanță pentru populația imigrantă în Ungaria. În final, un reprezentant va fi prezent la colocviul final.