Din anul 2013, Miroirs de Femmes – Reflets du Monde (MF-RM) reunește femei și bărbați de diferite naționalități pentru a promova cunoașterea limbilor străine și culturile lumii. Facilitează integrarea migranților de diferite naționalități, promovează demnitatea, împărtășirea și respectul celorlalți, lupta împotriva izolării și promovează emanciparea individuală, lucrează pentru crearea unei imagini pozitive a cartierelor, încurajează activitățile care să întărească cetățenia activă și participarea.
În 2019, 34 de naționalități au participat la expoziția «Rencontres: visages, objets, racines» (”Întâlniri: chipuri, obiecte, rădăcini”) și la ediția Village du Monde (”Satul Lumii”). În plus, se organizează activități manuale în zilele de joi, grupuri lingvistice, mese multiculturale, ore de limba franceză. MF-RM menține bune legături cu Prefectura, Municipiul Besançon, Regiunea, liderii politici, la fel ca și cu toate birourile regionale sociale și culturale și asociațiile de migranți.
În colaborare cu Universitatea din Franche-Comté și cu rețeaua sa mare de contacte din Besançon și din împrejurimi, MF-RM va juca un rol esențial în colectarea de interviuri cetățenilor. Experiența asociației îi va permite să analizeze apoi și să dezvolte dezbaterea în jurul rezultatelor sondajului. Diseminarea rezultatelor se va face prin articole, expoziții și videouri. În asociere cu Universitatea, Miroirs de Femmes va participa la crearea unui ghișeu de solidaritate, în special pentru studenții migranți. În colaborare cu Universitatea din Franche-Comté, Miroirs de Femmes va participa la crearea și gestionarea unui Birou de Solidaritate, mai ales pentru studenții de origine migratorie și pentru femei recent imigrante.