Az egyesület 2013-tól működik. Egyesíti a különböző nemzetiségű nőket és férfiakat, hogy elősegítse a világ nyelvének és kultúrájának ismeretét. Elősegíti a különböző nemzetiségű migránsok beilleszkedését, a méltóság megőrzését, a mások és tiszteletét, küzd az elszigeteltség ellen és elősegíti az egyéni emancipációt, a szomszédságok pozitív képeinek javát szolgálja, ösztönzi az aktív állampolgárságot és részvételt erősítő tevékenységeket.
2019-ben 34 nemzetet magába foglaló kiállítást szervezett, „Összecsapás: Arcok, tárgyak, gyökerek” címmel. Ezen kívül rendszeresen szervez programot, ahol multikulturális ételeket lehet fogyasztani, és francia nyelvórákat tartanak.
Fenntartja a kapcsolatot a hivatallal, a régió politikai vezetőivel, valamint az összes regionális szociális és kulturális hivatallal és migránsszövetséggel.

Együttműködik Frances-Comte Egyetemmel, valamint a besanconi és a környező hálózattal. Az Egyesület alapvető szerepet játszik a polgároktól származó felmérések gyűjtésében Az egyesület tapasztalata lehetővé teszi, hogy elemezze és továbbfejlessze a szolgálat eredményei körüli vitát. Az eredmények közzététele cikkek, exibithek és videók segítségével történik. Az egyetemmel együttműködve a Miroiors részt vesz egy szolidaritási pult létrehozásában,irányításában, különösen a migráns hallgatók számára.