Universitatea din Franche-Comté – UFC (www.univ-fcomte.fr) este o universitate multidisciplinară, situată în regiunea Bourgogne-Franche-Comté (nord-est), care are 27 de unități de cercetare. Unele dintre ele se numesc ”UMR”, Unități mixte de Cercetare, ”JRU” – formate cu alte institute de cercetare ca și CNRS, CEA, INSERM et IRNA. Universitatea își are sediul în Besançon. Principalele domenii de cercetare sunt: științe umaniste, științe medicale și de mediu și științe inginerești.
Universitatea din Franche-Comté, ca și lider de proiect, va fi responsabilă de activitățile generale de coordonare, comunicare și diseminare dar și de aspectele administrative, în special cu Uniunea europeană. Universitatea va participa în toate etapele proiectului. Profitând de expertiza sa în studiul migrației, profesorii – cercetători implicați în proiect vor participa la activitățile de formare în special în colaborare cu Asociația Miroirs de Femmes. Studenții vor realiza anchetele. Aceste anchete vor servi ca bază pentru realizarea fazelor de analiză și dezbatere. Universitatea, de asemenea, va organiza colocviul internațional final în Besançon, unde se vor prezenta recomandările proiectului.