interviuri cu cetățeni imigranți și vizitatori ai locurilor și muzeelor dedicate migrației pentru a identifica bunele practici.
Participanții în faza de formare, sprijiniți de experți și alți actori din sector, prin intermediul asociațiilor colaboratoare fără scop lucrativ, îi vor interoga pe cetățeni, în principal imigranți, dar și vizitatori ai locurilor și muzeelor consacrate migrării, despre evoluția temelor și a evenimentelor studiate, la fel ca și despre rezultatele chestionarului preliminar despre prejudiciile cele mai răspândite, cu scopul de a identifica posibile soluții.
Raport cantitativ și calitativ despre caracteristicile, evoluția și perspectivele stigmatizării și despre discriminarea imigranților în Europa, punând bazele pentru: crearea de produse (inovatoare din punct de vedere tehnologic, dar ușoare și generalizate) care să combată și să acționeze zi de zi; elaborarea de recomandări regulamentare și bune practici economice care să le descurajeze; activarea de servicii/structuri concrete.


Perioada: 31/05/2021- 30/07/2021
Participanți direcți în toate țările: 800