Inducar promovează învățarea non formală și incluziunea socială. Misiunea sa este de a contribui, prin intermediul propunerilor inovatoare și de calitate, la facilitatea procesului de transformare a mentalităților. Coloana vertebrală a activității este dezvoltarea organizațiilor, capitalul lor uman și publicul în general. Inducar concepe, dezvoltă, pune aplicare și evaluează proiecte destinate organizațiilor guvernamentale, din sectorul terțiar, și private. Oferă cunoștințe și experiență în domeniile de educație / învățare non formală, educație în drepturile omului, diversitate culturală, artă participativă, echilibrul de gen, cetățenie și democrație participativă. Datorită formării pentru profesioniștii din organizații ale societății civile, autorități publice și organisme private, ea intervine în formarea adulților, a educației pentru cetățenia globală și a drepturilor omului.
Inducar are o experiență amplă – între Lisabona, Barcelona, Cabo Verde și Roma – în domeniul drepturilor omului și a solicitanților de azil, la fel ca și în incluziunea socială, participarea, cetățenia democratică și învățarea interculturală. Inducar, care va colabora în proiect cu Universitatea Catolică din Lisabona și CEDH (Centrul de Cercetare pentru Dezvoltarea Umană) va participa cu formatorii săi la cursul despre istoria migrației între secolele XIX și XXI, ajutând la evaluarea modului în care evenimentele și conflictele istorico-politice au evoluat câteodată în condiții pozitive. O contribuție care va fi de folos și în formarea și facilitarea proceselor de învățare. Va participa la elaborarea anchetei și apoi va prezenta rezultatele în cadrul unei dezbateri specifice. Se vor pregăti, de asemenea, videoclipuri și articole imersive. Inducar va fi prezentă și la colocviul final din Besançon.