Analiza rezultatelor prin rețeaua de colaboratori. Dezbateri și prezentări ale rezultatelor în ateliere care vor aduna propuneri despre rezultatele proiectului și recomandările lor.
Experții care au conceput și au promovat proiectul, provenind din universități, centre de studiu, arhive, organizații fără scop lucrativ ai societății civile, din municipii, vor analiza pe o platforma sub forma de webminar, dar și în cadrul școlii de vară de la Besançon, rezultatele anchetelor teritoriale și raportul rezultant, cu scopul de a aprofunda fezabilitatea și durabilitatea propunerilor celor mai comune și celor mai semnificative primite de la cetățenii implicați și exprimate de o mare majoritate a grupurilor discriminate.
Experții care coordonează ancheta și analiza sa vor prezenta comitetului tehnico-științific un prim proiect de propunere de recomandări de bune practici pentru responsabilii europeni. Acest proiect va fi elaborat atât în termeni de inovații regulamentare care descurajează și condamnă orice formă de stigmatizare a imigranților, dar și noi servicii – informare și orientare, dar și asistență socială și susținere economică – pentru a favoriza veritabila lor integrare.


Perioada: 02/08/2021 – 01/10/2021
Din Besançon on line și pe parcursul școlii de vară din august 2021.
Participanți direcți: 25