Universitatea Autonomă din Barcelona (UAB) este o universitate publică, care găzduiește aproximativ un total de 34 000 de studenți până la doctorat. UAB are un rol de lider în cercetarea științifică globală și gama sa amplă de discipline, atât la nivel didactic cât și de cercetare, dovedește abordarea sa multidisciplinară. UAB ocupă un loc important în rankingurile internaționale ale universităților celor mai prestigioase și influente datorită impactului mare pe care îl are cercetarea de aici, îmbunătățirea constantă a calității corpului profesoral, capacitatea sa de a atrage talente internaționale și colaborărilor sale cu universități din toată lumea.
UAB va participa la activitățile proiectului implicând asociațiile care lucrează cu imigranți pe teritoriul catalan. Diseminarea rezultatelor va fi garantată de către implicarea Regiunii, a organizațiilor și a reprezentanților politici care deja colaborează cu UAB.
UAB, pe baza experiențelor multiple și diverse ale temelor prezentate de proiect, va participa la elaborarea și pregătirea chestionarului din cursul despre istoria migrației. Se va centra în special pe aspectele sociale legate de adversități și pe posibilitatea de incluziune a grupurilor sociale ca și tinerii migranți, dar și pe cetățenii străini cei mai discriminați. De asemenea se vor analiza ce forme au fost cele mai folosite de către migranți pentru a înfrunta dificultățile întâmpinate la sosire. Universitatea va participa la prezentarea rezultatelor interviurilor și va elabora conținutul cu scopul de a crește sensibilizarea și implicarea socială a populației. Va participa cu propriul său reprezentant la colocviul internațional unde se vor prezenta recomandările finale, concentrându-se pe propunerile cu caracter social.