El Departament de Ciències Polítiques i Comunicació (SPC) forma part de la Facultat d’Història, Relacions Internacionals, Ciències Polítiques i Ciències de la Comunicació, els seus membres estan involucrats en activitats de docència i investigació. Dins el departament, operen dues estructures d’investigació: el Centre de Recerca d’Estudis d’Identitat i Migració i el Grup de Treball per a la Ciutadania Activa. Tots dos estan involucrats en projectes d’investigació i estan associats amb diferents organitzacions (ONG, autoritats públiques locals i centrals), així com en col·laboracions amb col·legues de la Universitat d’Oradea i d’altres universitats associades.

Des del 2007, el departament de PSCs ha publicat una revista en línia semestral, “The Journal of Identity and Migration Studies” (JIMS), que publica treballs acadèmics d’alta qualitat en el camp de la migració i la identitat.

El paper del Departament consisteix en participar activament a totes les fases del projecte i en ajudar a donar respostes als desafiaments regionals. Per a la fase d’investigació, inclourà la recopilació d’històries sobre l’estigmatització dels gitanos durant el seu procés educatiu, amb un enfocament particular en els estudiants de la Universitat d’Oradea i la realització d’enquestes sobre les històries de gitanos i la seva integració reeixida en Oradea.
La informació recopilada es difondrà per tal de proporcionar als estudiants de la Universitat d’Oradea eines de comunicació per combatre l’estigmatització dels migrants i les minories, però també al públic en general. A més, això s’utilitzarà per recopilar documents (qüestionaris sobre minories gitanes) per publicar-los al lloc web COMXEN (projecte europeu en curs), a la revista JIMS i per organitzar un seminari internacional a Oradea, així com la participació a d’altres esdeveniments del projecte.

Les participants al projecte són Irina POP i Mariana BUDA.