MGHRO és una organització humanitària amb seu a Budapest fundada el 1992. L’organització participa activament en la lluita per a la inclusió social. La visió del fundador, Sr. Deen, és lluitar pels drets de les persones migrants i refugiats, combatre el racisme i la discriminació contra els estrangers i fomentar la inclusió social a la comunitat a tots els nivells. MGHRO participa en activitats humanitàries i educatives a través de diversos programes. MGHRO facilita el diàleg entre les comunitats locals i les minories immigrants a través d’activitats com l’esport a les escoles, tallers sobre integració, tolerància i racisme a les escoles secundàries. L’organització té com a objectiu ampliar les perspectives dels nens i desenvolupar la tolerància cap a altres persones de diferents cultures. També s’interessa per l’esport, la forma més eficaç de superar les dificultats de comunicació entre nacions.

Mahatma Gandhi Human Rights col·laborarà amb els seus operadors organitzant tallers, fent entrevistes que involucrin ciutadans i migrants que ja freqüenten la seva organització. Analitzaran i presentaran els resultats en un debat públic sobre els temes d’estigma i estereotips de migrants, sol·licitants d’asil i refugiats. El debat involucrarà principalment a hongaresos, polítics, migrants i alguns líders d’empreses internacionals amb la finalitat de crear consciència sobre l’estigma i els estereotips que s’enfronten totes les persones migrants i augmentar els esforços per integrar els migrants al país. També s’organitzarà una exposició i una oficina d’informació i d’assessorament per a la població immigrant a Hongria. Finalment, un representant serà present al col·loqui final.