L’Associazione Trentini nel Mondo va ser fundada el 1957 amb l’objectiu de la solidaritat i com una estructura per reunir i ajudar els migrants de Trentino i els seus descendents.
Present en vint països de quatre continents amb més de dos-cents cercles, gestionats íntegrament per voluntaris, l’associació coordina i dóna suport a les activitats dels Cercles, atorga ajuts i beques a emigrants en dificultat, promou el coneixement de l’idioma i la cultura italiana a l’estranger, conserva la memòria de l’emigració trentina, participa en iniciatives culturals relacionades amb l’emigració, promou la trobada entre les comunitats trentinas a l’estranger i els residents als països d’emigració i estimula i facilita les relacions entre els residents de Trentino a tot el món.

L’associació contribuirà a l’execució del projecte proporcionant formadors especialitzats en l’associacionisme de l’emigració. L’associació també contribuirà a la creació, la recopilació i l’anàlisi de qüestionaris en els països on l’Associació està present entre persones de Trentino i d’origen italià en general, en particular a Alemanya (Berlín i Ruhr) i a Luxemburg. L’associació també posarà a disposició documents, pel·lícules, entrevistes en àudio, com fonts i com a contribució als nous documents produïts pel projecte. L’associació també organitzarà una exposició sobre els resultats de el projecte, coordinant la seva preparació, promoció i difusió a Trentino, així com a Alemanya i Luxemburg.