La Universitat de Franche-Comté – UFC (www.univ-fcomte.fr) és una universitat multidisciplinària situada a la regió de Bourgogne-Franche-Comté (nord-est) que compta amb 27 unitats d’investigació. Algunes d’elles es denominen Unitats Mixtes de Recerca, per les seves sigles en francès UMR, JRU – conformades per altres instituts de recerca com CNRS, CEA, INSERM i IRNA. La universitat té la seu a Besançon. Les principals àrees d’investigació són: humanitats, ciències mèdiques i ambientals i ciències de l’enginyeria.

La Universitat de Franche-Comté, com a promotora del projecte, serà responsable de les activitats generals de coordinació, comunicació, difusió i aspectes administratius, en particular amb la Unió Europea. La universitat participarà en totes les etapes de el projecte. Aprofitant la seva experiència i coneixements en estudis sobre migració, els professors-investigadors implicats en el projecte participaran en activitats de formació, en particular en col·laboració amb l’associació Miroirs de Femmes. Els estudiants realitzaran les enquestes. Aquestes enquestes serviran de base per a la realització de les fases de anàlisi i de debat. La universitat també organitzarà el col·loqui internacional final a Besançon on es presentaran les recomanacions del projecte.