El Foyer va ser fundat el 1969. És actiu a nivell local, regional i internacional, i se centra en la cohesió social i en la participació de persones d’origen immigrant. El Foyer desenvolupa sessions de formació, eines i mètodes didàctics per difondre informació i sensibilitzar sobre la diversitat cultural i la democràcia mitjançant la promoció de l’assessorament sobre educació plurilingüe, anàlisi lingüística i suport a famílies multilingües, activitats socioculturals per a les persones i els pares; activitats per a dones de tots els orígens i edats en el Centre de Dones Donar A l’Amal. El Foyer està desenvolupant la mediació intercultural en el camp de la salut i la prevenció, implementant la metodologia de taules de diàleg. En 2019, va crear el Migratie Museum Migration, un museu que dóna vida a la història de la migració a Brussel·les a través d’històries i objectes recol·lectats per immigrants locals.

El Foyer gestiona el Museu de la Migració a la regió de Brussel·les i posarà a disposició de tots els participants del projecte el material migratori dels seus arxius. Els membres de l’organització col·laboraran en l’organització de tallers i faran entrevistes a ciutadans, migrants i visitants -en particular dones – que ja estan participant en les múltiples iniciatives que dirigides pel Foyer. L’equip de Foyer analitzarà i presentarà els resultats de les enquestes de camp, prepararà una exposició, una conferència i participarà amb el seu propi representant en el col·loqui internacional. El director del Foyer coordinarà la roda de premsa a Brussel·les on es presentaran recomanacions de bones pràctiques, amb propostes regulatòries, eines de formació i incentius econòmics de gran valor comunitari.