La Universitat de Florència és una de les universitats italianes més importants que col·labora amb institucions acadèmiques i de recerca de tot el món en el camp científic i cultural. A nivell local i nacional, la Facultat de Dret ha obtingut molt bons resultats en l’àmbit de la protecció dels drets humans, l’asil i el dret europeu mitjançant la implicació dels actors polítics i de diverses figures.

La facultat té com a objectiu abordar i resoldre els problemes i prejudicis dels ciutadans cap als immigrants de països tercers, així com la desconfiança de molts ciutadans de la UE cap a les institucions públiques i la capacitat d’aquestes per abordar de manera efectiva el fenomen. Aquestes modalitats són compatibles amb el projecte Sliding Doors, per fomentar una millor comprensió d’Europa, per proporcionar solucions destinades a donar suport a societats inclusives, innovadores i reflexives en un context de transformació social global.

La Universitat de Florència, a través de la Facultat de Dret i en col·laboració amb l’associació Altrodiritto, tindrà la tasca de preparar la part dels qüestionaris relacionats amb els aspectes legals i de coordinar la part del curs sobre la història de la migració. La nostra tasca serà la d’analitzar com ha evolucionat al llarg del temps l’enfocament normatiu cap a les persones migrants i sol·licitants d’asil.

Participarà en l’anàlisi i presentació dels resultats de l’enquesta i contribuirà a la creació del contingut de la fase orientada a incrementar la consciència i el compromís social de la població. Participarà amb el seu propi representant a la conferència internacional on es presentaran les recomanacions de bones pràctiques, centrant-se en propostes regulatòries explícites. La Universitat i el professor Santoro coordinaran l’oficina assessora d’informació activa en quatre països socis.