Esdeveniment internacional a Besançon (agost de 2022) durant el qual els participants validaran els resultats de la recerca;
Tots els productes del projecte es presentaran en un esdeveniment transnacional a Besançon, però que tindrà lloc simultàniament a tots els països socis en forma d’Electronic Town Meeting. Així, s’alternaran moments lúdics amb ponències, debats i tallers coordinats pel líder de el projecte.

Producció simultània en tots els països socis del projecte, difusió al web d’Electronic Town Meeting i als canals de Facebook/Youtube de l’esdeveniment, presentant els resultats de les fases de l’enquesta i del debat. El col·loqui també serà una oportunitat per analitzar, finalitzar i votar / validar – directament pels “autors ciutadans” participants – les recomanacions de bones pràctiques desenvolupades pel Comitè Tècnic-Científic i que hauran de ser aprovades.

Període 2022.05.09 – 2022.05.23
Tots els països. Participants directes: 200